הסקרים של "המבחן של המדינה" נערכים על-ידי מכוני המחקר המובילים בישראל ובראשם מכון "גיאוקרטוגרפיה" בהנהלת פרופ' אבי דגני ומכון "פאנלס". "המבחן של המדינה" מזמין סקרים ומקבל את התוצאות כמו שהן. אין לנו כל יכולת לשנות ולהשפיע על תוצאות הסקר ואם אין מוביל בפער סטטיסטי ניכר – אנחנו לא נוכל להציג זוכה אחד. 


תוצאות הסקרים יפורסמו באתר שלנו, בדף הפייסבוק ובאינסטגרם עם הטבלאות המלאות. כלומר, הציבור יכול לראות את כל החברות שעלו בסקר וכמה אחוזים קיבלה כל חברה.

"המבחן של המדינה" מבצעת באמצעות מכוני המחקר הנ"ל סקרי העדפה פתוחים, סקרי שביעות רצון, סקרים בקרב חתכי גיל ואוכלוסיה שונים. כל פרטי הסקר מצויינים בתוצאות הסקרים יחד עם מועד עריכת הסקר.