סקר מקיף שנערך עבור "המבחן של המדינה" על-ידי מכון גיאוקרטוגרפיה בקרב חברים בכל קופות החולים מעלה: למעלה מ-50% מחברי קופות החולים משתמשים באתר האינטרנט של הקופה אליה הם שייכים! רוב המשתמשים מרוצים במידה רבה עד רבה מאוד מהשימוש באתר. אחוז שביעות הרצון הגבוה ביותר הוא בקרב חברי קופ"ח "לאומית". אבל הכי הרבה חברי "מכבי" – משתמשים באתר הקופה!


עם השקתם לאחרונה של מספר אתרים מחודשים של קופות החולים, ערך "המבחן של המדינה" סקר יוצא דופן במטרה לבדוק עד כמה הסתגל הציבור לשימוש באתרי האינטרנט של קופות החולים לביצוע פעולות כמו קביעת תורים, בירור תוצאות בדיקות, הזמנת מרשמים ועוד. הסקר בדק בקרב הנשאלים לאיזו קופה הם משתייכים, האם הם משתמשים באתר האינטרנט של הקופה לביצוע הפעולות הנ"ל ועד כמה הם מרוצים מהשימוש באתר.


התוצאות – מעניינות…


· מעל 50% מהציבור משתמש באתרי האינטרנט של קופות החולים.


· מעל 75% מהמשתמשים גילו שביעות רצון גבוהה מהשימוש באתר.


· אחוז המשתמשים הגבוה ביותר – בקרב חברי מכבי.


· אחוז המרוצים במידה רבה הגבוה ביותר – בקופ"ח לאומית.


· בקרב הציבור החרדי-דתי: כ-40% משתמשים באתר!


· כ-50% מבני 55+ משתמשים באתרי הקופה.