מסקר שערך המבחן של המדינה ביולי האחרון באמצעות מכון המחקר "פאנלס" עולה כי 60% כ- מהזוגות המוזמנים לחתונה (שאינה של בן משפחה מקירבה ראשונה) יביאו מתנה בסכום של בין 400-600 שקלים. כ-60% ציינו גם כי סכום זה אינו שונה מזה שנהגו לתת במהלך השנים האחרונות. למעלה מ-40% מהנשאלים השיבו כי יתכן וישקלו לוותר על השתתפותם בחתונה בשל שיקולים כלכליים…


עוד מעלה הסקר כי:


 • פחות מ-9% מהנשאלים יתנו מעל 600 שקלים.
 • מעל 25% מהנשאלים יתנו פחות מ-400 ₪.
 • רק כ-25% יתנו יותר מכפי שנהגו לתת בשנים קודמות.
 • שיעור המשיבים אשר ציינו כי היו נותנים עד 200 ₪ כמתנה לחתונה גבוה יותר באופן מובהק בקרב בעלי הכנסה נמוכה מהממוצע בהשוואה לבעלי הכנסה ממוצעת ומעלה.
 •  שיעור המשיבים אשר ציינו כי הם מביאים סכום נמוך בהשוואה לסכום שהיו נוהגים להביא בשנים הקודמות גבוה יותר באופן מובהק בקרב המשיבים אשר ציינו כי סכום המתנה שיביאו לחתונה הוא עד 200 ₪ בהשוואה לאלו אשר ציינו כי יביאו 201 ₪ – 700 ₪.


  • שיעור אלה אשר יוותרו על השתתפות בחתונה משיקולים כלכליים נמוך באופן מובהק בקרב הדתיים והחרדים בהשוואה לחילוניים ומסורתיים.

  בקרב החרדים הסכום הממוצע למתנה הוא הנמוך ביותר (ביחס לחילונים או דתיים). 15 אחוז הודו כי יביאו סכום נמוך יותר משנים עברו בגלל המצב הכלכלי ,וחלקם הגדול בא מהמגזר הדתי והחרדי. החרדים נותנים את הסכומים הקטנים ביותר וחלק גדול מהם אף שוקל לתת פחות מבשנים עברו.


  למרות זאת חשיבות ההשתתפות בחתונה גדולה לאין שיעור בקרב החרדים והדתיים ולמרות המצב הם יעדיפו להוריד בסכום מאשר לא להשתתף בחתונה. בעוד שאצל החילונים יש נטייה לא להשתתף כלל משיקולים כלכליים.


 •