מסקר שערך המבחן של המדינה ביולי האחרון באמצעות מכון המחקר “פאנלס” עולה כי 60% כ- מהזוגות המוזמנים לחתונה (שאינה של בן משפחה מקירבה ראשונה) יביאו מתנה בסכום של בין 400-600 שקלים. כ-60% ציינו גם כי סכום זה אינו שונה מזה שנהגו לתת במהלך השנים האחרונות. למעלה מ-40% מהנשאלים השיבו כי יתכן וישקלו לוותר על השתתפותם בחתונה בשל שיקולים כלכליים…