תכשיר הניקוי “סנו פוליויקס” נבחר ע”י האוכלוסייה הכללית, כחומר לניקוי הרצפה הטוב ביותר, מבין החומרים שנבדקו, וזאת על ידי כ-39% מכלל הציבור (וכ- 55% מאלה שידעו לענות).

במקום השני מדורג סיף – פנטסטיק בפער סטטיסטי ניכר.

 

להלן לוח המציג את התפלגות הממצאים:

 

מבין חומרי הניקוי הבאים לניקוי הרצפה, מהו החומר הטוב ביותר?

 

% מכלל האוכלוסייה

% מקרב בעלי הדעה (*)

סנו פוליויקס

 

39.4%

 

55.0%

 

סיף – פנטסטיק

 16.4%

 22.9%

הפי של יעקבי

9.3%

13.0%

סוד של הנקל סוד

6.4%

8.9%

לא יודע

28.4%

***

סה”כ

100.0%

100.0%

 

 (*) % מבעלי דעה מנטרל את שיעור ה-“לא יודעים / אינם בעלי דעה”

 

אזהרה: סקר זה ותוצאותיו הינם רכושה הבלעדי של חברת “המבחן של המדינה”.

 

אין לעשות כל שימוש בסקר זה או בתוצאותיו, מלא או חלקי, בפרסום כלשהו ללא אישור מפורש ובכתב מחברת “המבחן של המדינה”, וללא האזכור “גיאוקרטוגרפיה עבור המבחן של המדינה”.