רשת מחסני חשמל נבחר ע"י האוכלוסייה הכללית, כרשת למכירת מוצרי חשמל הזולה והמשתלמת ביותר מבין הרשתות שנבדקו, וזאת על ידי כ-44% מכלל הציבור (וכ- 58% מאלה שידעו לענות).

במקום השני מדורגת רשת אבי סופר בפער סטטיסטי ניכר.

 

להלן לוח המציג את התפלגות הממצאים:

 

מבין הרשתות הבאות למכירת מוצרי חשמל, מהי הרשת הזולה והמשתלמת ביותר?

 

% מכלל האוכלוסייה

% מקרב בעלי הדעה (*)

מחסני חשמל

44.1%

58.0%

אבי סופר

10.1%

13.3%

שקם אלקטריק

5.6%

7.4%

א.ל.מ

5.6%

7.4%

טרקלין חשמל

4.9%

6.4%

המשביר לצרכן

1.8%

2.4%

ביג בוקס

1.6%

2.1%

רשת החשמל הסיטונאי

0.9%

1.2%

סקאל

0.8%

1.1%

בסט ביי

0.7%

0.9%

לא יודע

23.9%

***

סה"כ

100.0%

100.0%

 

 (*) % מבעלי דעה מנטרל את שיעור ה-"לא יודעים / אינם בעלי דעה"

 

אזהרה: סקר זה ותוצאותיו הינם רכושה הבלעדי של חברת "המבחן של המדינה".

 

אין לעשות כל שימוש בסקר זה או בתוצאותיו, מלא או חלקי, בפרסום כלשהו ללא אישור מפורש ובכתב מחברת "המבחן של המדינה", וללא האזכור "גיאוקרטוגרפיה עבור המבחן של המדינה".