אבקת הכביסה, סנו מקסימה, נבחרה ע"י האוכלוסייה הכללית, בתור אבקת הכביסה הטובה והמלבינה ביותר, וזאת על ידי כ-31.1% מכלל הציבור (וכ-35.7% מאלה שידעו לענות).


במקום השני, בפער מובהק, אבקת הכביסה של טייד.


 


להלן לוח המציג את התפלגות הממצאים:


 


מבין אבקות הכביסה הבאות, מהי אבקת הכביסה הטובה והמלבינה ביותר?


 


% מכלל האוכלוסייה


% מקרב בעלי הדעה 


סנו מקסימה


31.1%


35.7%


טייד


25.0%


28.7%


קולון


16.0%


18.4%


פרסיל


15.0%


17.2%


לא יודע


12.9%


 


סה"כ


100.0%


100.0%


 


 (*) % מבעלי דעה מנטרל את שיעור ה-"לא יודעים / אינם בעלי דעה"


 


אזהרה: סקר זה ותוצאותיו הינם רכושה הבלעדי של חברת "המבחן של המדינה".


 


אין לעשות כל שימוש בסקר זה או בתוצאותיו, מלא או חלקי, בפרסום כלשהו ללא אישור מפורש ובכתב מחברת "המבחן של המדינה", וללא האזכור "גיאוקרטוגרפיה עבור המבחן של המדינה".