אבקת הכביסה “סנו מקסימה” של חברת סנו נבחרה ע”י האוכלוסייה הכללית, כאבקת הכביסה הטובה והמלבינה ביותר, מבין אבקות הכביסה שנבדקו, וזאת על ידי כ- 25% מכלל הציבור (וכ- 36% מאלה שידעו לענות).


במקום השני מדורגת אבקת הכביסה “טייד” בפער סטטיסטי ניכר.


 


להלן לוח המציג את התפלגות הממצאים:


 


מבין אבקות הכביסה הבאות, מהי אבקת הכביסה הטובה והמלבינה ביותר?


 


% מכלל האוכלוסייה


% מקרב בעלי הדעה (*)


סנו מקסימה


25.2%


35.9%


טייד


16.4%


23.4%


קולון


14.7%


20.9%


פרסיל


13.9%


19.8%


לא יודע


29.8%


 

סה”כ


100.0%


100.0%


 


 (*) % מבעלי דעה מנטרל את שיעור ה-“לא יודעים / אינם בעלי דעה”