סנו מקסימה נבחרה ע"י האוכלוסייה הכללית, כאבקת הכביסה הטובה והמלבינה ביותר, מבין אבקות הכביסה שנבדקו, וזאת על ידי כ-28% מכלל הציבור (וכ-36% מאלה שידעו לענות). במקום השני מדורגת טייד בפער סטטיסטי ניכר.


 


להלן לוח המציג את התפלגות הממצאים:


 


מבין אבקות הכביסה הבאות, מהי אבקת הכביסה הטובה והמלבינה ביותר?


 


% מכלל האוכלוסייה


% מקרב בעלי הדעה (*)


סנו מקסימה


27.9%


36.3%


טייד


21.1%


27.5%


פרסיל


16.1%


21.0%


קולון


11.7%


15.2%


לא יודע


23.2%


 


סה"כ


100.0%


100.0%


 


 (*) % מבעלי דעה מנטרל את שיעור ה-"לא יודעים / אינם בעלי דעה"