אבקת הכביסה סנו מקסימה נבחרה ע"י האוכלוסייה הכללית, כאבקת הכביסה הטובה והמלבינה ביותר, מבין אבקות הכביסה שנבדקו, וזאת על ידי כ-30% מכלל הציבור (וכ-36% מאלה שידעו לענות). במקום השני מדורגת טייד בפער סטטיסטי ניכר.


בסקר מיוחד נוסף שנערך בקרב נשים בלבד נבחרה אבקת הכביסה סנו מקסימה כאבקת הכביסה הטובה והמלבינה ביותר, מבין אבקות הכביסה שנבדקו, וזאת על ידי כ-32% מכלל ציבור הנשים (וכ-38% מאלו שידעו לענות). גם כאן במקום השני מדורגת טייד בפער סטטיסטי ניכר.


 


 


להלן לוח המציג את התפלגות הממצאים:


 


מבין אבקות הכביסה הבאות, מהי אבקת הכביסה הטובה והמלבינה ביותר?


 


% מכלל האוכלוסייה


% מקרב בעלי הדעה (*)


סנו מקסימה


29.5%


36.2%


טייד


20.0%


24.5%


פרסיל


18.8%


23.0%


קולון


13.3%


16.3%


לא יודע


18.4%


 


סה"כ


100.0%


100.0%


 


 (*) % מבעלי דעה מנטרל את שיעור ה-"לא יודעים / אינם בעלי דעה"


 


להלן לוח המציג את התפלגות הממצאים בסקר בקרב נשים בלבד:


 


מבין אבקות הכביסה הבאות, מהי אבקת הכביסה הטובה והמלבינה ביותר?


 


% מכלל האוכלוסייה


% מקרב בעלי הדעה (*)


סנו מקסימה


32.3%


37.7%


טייד


23.0%


26.8%


פרסיל


20.1%


23.5%


קולון


10.3%


12.0%


לא יודע


14.3%


 


סה"כ


100.0%


100.0%


 


 (*) % מבעלי דעה מנטרל את שיעור ה-"לא יודעים / אינם בעלי דעה"