ביטוח הבריאות של חברת הראל נבחר  ע"י האוכלוסייה הכללית, כביטוח בריאות הטוב והמשתלם ביותר, מבין ביטוחי הבריאות שנבדקו, וזאת על ידי כ-25% מכלל הציבור (וכ-42% מאלה שידעו לענות). במקום השני מדורג ביטוח הפניקס בפער סטטיסטי ניכר.


המחקר נערך במסגרת סקר אינטרנטי בקרב 505 גברים ונשים, בגילאי 18 ומעלה,
המהווים מדגם ארצי ומייצג של האוכלוסייה הבוגרת בישובים היהודיים במדינת ישראל, גולשי אינטרנט.


הסקר בוצע בתאריכים 17-18 באוגוסט 2021.


טווח השגיאה הסטטיסטית המרבית בנסיבות דגימה זו הוא 4.4% +, ברמת מובהקות סטטיסטית של 95%.


 


להלן לוח המציג את התפלגות הממצאים:


מהו, לדעתך, ביטוח הבריאות הטוב והמשתלם ביותר?

 


% מכלל האוכלוסייה


% מקרב בעלי הדעה (*)


הראל

24.8%

41.5%

הפניקס


11.1%


18.6%


מגדל


6.3%


10.5%


מנורה מבטחים


4.6%


7.7%


ביטוח ישיר


4.2%


7.0%


AIG


4.0%


6.7%


כלל ביטוח


3.4%


5.7%


איילון


1.6%


2.7%


לא יודע


40.2%


 


סה"כ


100.0%


100.0%


 


 


(*) % מבעלי דעה מנטרל את שיעור ה-"לא יודעים / אינם בעלי דעה"


                                                                


אזהרה: סקר זה ותוצאותיו הינם רכושה הבלעדי של חברת "המבחן של המדינה".