ביטוח הנסיעות של חברת הראל נבחר ע"י האוכלוסייה הכללית, כביטוח הנסיעות הטוב והמשתלם ביותר, מבין הביטוחים שנבדקו, וזאת על ידי כ-34% מאלה שידעו לענות. במקום השני מדורגים הביטוחים של פספורטכארד והפניקס.


להלן לוח המציג את התפלגות הממצאים:


 


מהו, לדעתך, ביטוח הנסיעות הטוב והמשתלם ביותר?

 


% מכלל האוכלוסייה


% מקרב בעלי הדעה (*)


הראל

14.9%

34.0%


פספורטכארד


10.7%


24.4%


הפניקס


9.1%


20.8%


כלל


5.6%


12.8%


AIG


3.4%


7.8%


לא יודע


56.3%


 


 


 


 


סה"כ


100.0%


100.0%


 


 (*) % מבעלי דעה מנטרל את שיעור ה-"לא יודעים / אינם בעלי דעה"


                                                                


אזהרה: סקר זה ותוצאותיו הינם רכושה הבלעדי של חברת "המבחן של המדינה".