ג'ון ברייס הדרכה נבחר  ע"י האוכלוסייה הכללית, כבית ספר ללימוד מחשבים ומקצועות ההייטק הטוב והמקצועי ביותר בישראל, מבין בתי הספר שנבדקו, וזאת על ידי כ-43% מהציבור, בעלי הדיעה.
במקום השני מדורגים מדיאטק הייטק והאקריו בפער סטטיסטי ניכר.


להלן לוח המציג את התפלגות הממצאים:


מבין הבאים, מהו, לדעתך, בית הספר ללימוד מחשבים ומקצועות ההייטק הטוב והמקצועי ביותר בישראל?

 


% מכלל האוכלוסייה


% מקרב בעלי הדעה (*)


ג׳ון ברייס הדרכה

19.8%

43.0%

מדיאטק הייטק


7.9%


17.2%


האקריו HackerU


7.7%


16.7%


מכללת סלע


4.9%


10.7%


מכללת נס


3.4%


7.4%


מכללת מלם-תים


1.6%


3.5%


תפניטק


0.8%


1.7%


לא יודע


54.0%


 


סה"כ


100.0%


100.0%


 


(*) % מבעלי דעה מנטרל את שיעור ה-"לא יודעים / אינם בעלי דעה"


לאתר ג'ון ברייס הדרכה

 


 אזהרה: סקר זה ותוצאותיו הינם רכושה הבלעדי של חברת "המבחן של המדינה".