גון ברייס מכללת היי טק נבחר ע"י האוכלוסייה הכללית, כבית הספר ללימודי מחשבים הטוב והמקצועי ביותר, מבין בתי הספר ללימודי מחשבים שנבדקו, וזאת על ידי כ- 16% מכלל הציבור (וכ- 58% מאלה שידעו לענות).


במקום השני מדורג בית הספר ללימודי מחשבים מדיאטק היי טק בפער סטטיסטי ניכר.


 


להלן לוח המציג את התפלגות הממצאים:


 


מבין בתי הספר הבאים ללימודי מחשבים, מהו בית הספר הטוב והמקצועי ביותר?


 


% מכלל האוכלוסייה


% מקרב בעלי הדעה (*)


גון ברייס מכללת היי טק


16.1%


58.3%


מדיאטק היי טק


4.5%


16.3%


מכללת סלע


4.3%


15.6%


מכללת נס


1.6%


5.8%


מכללת מלם-תים


0.6%


2.2%


תפניטק


0.5%


1.8%


לא יודע


72.4%


***


סה"כ


100.0%


100.0%


 


 (*) % מבעלי דעה מנטרל את שיעור ה-"לא יודעים / אינם בעלי דעה"


 


אזהרה: סקר זה ותוצאותיו הינם רכושה הבלעדי של חברת "המבחן של המדינה".


 


אין לעשות כל שימוש בסקר זה או בתוצאותיו, מלא או חלקי, בפרסום כלשהו ללא אישור מפורש ובכתב מחברת "המבחן של המדינה", וללא האזכור "גיאוקרטוגרפיה עבור המבחן של המדינה".