ג'ון-ברייס הדרכה – נבחר ע"י האוכלוסייה הכללית, כבית הספר הטוב והמקצועי ביותר ללימודי מחשבים, מבין בתי הספר ללימודי מחשבים שנבדקו, וזאת על ידי כ- 62% מהציבור בעלי הדיעה (אלה שידעו לענות).


 


 https://www.johnbryce.co.il


במקום השני מדורגת "מכללת סלע" בפער סטטיסטי ניכר.


 


להלן לוח המציג את התפלגות הממצאים:


 


מבין בתי הספר הבאים ללימודי מחשבים, מהו בית הספר הטוב והמקצועי ביותר?


 


% מכלל האוכלוסייה


% מקרב בעלי הדעה (*)


ג'ון ברייס הדרכה


21.4%


62.4%


מכללת סלע


4.5%


13.1%


מדיאטק היי טק


4.2%


12.2%


מכללת נס


2.0%


5.8%


מכללת מלם-תים


1.4%


4.2%


תפניטק


0.8%


2.3%


לא יודע


65.7%


 


סה"כ


100.0%


100.0%


 


 (*) % מבעלי דעה מנטרל את שיעור ה-"לא יודעים / אינם בעלי דעה"