בסקר שנערך במהלך יולי 2017 על ידי מכון פאנלס מחקר, לבחינת חברת הגז הטובה והמשתלמת ביותר זכתה חברת אמישראגז כחברת הגז הטובה והמשתלמת ביותר.במחקר השתתפו 500 משיבים בגילאי 18 ומעלה המהווים מדגם מייצג של האוכלוסייה היהודית בישראל.


  • המחקר נערך באמצעות פאנל המשיבים האינטרנטי Panel4all.
  • טעות הדגימה המרבית: 4.5%±.

פירוט הממצאים


 


מבין חברות הגז הבאות, מי לדעתך חברת הגז הטובה והמשתלמת ביותר?


 


 

סה"כ


בקרב בעלי דעה


שכיחות


אחוז


שכיחות


אחוז


אמישראגז


122


24.4%


122


48.4%


פז-גז


74


14.8%


74


29.4%


סופר-גז


34


6.8%


34


13.5%


דור-גז


22


4.4%


22


8.7%


לא יודע


248


49.6%
סה"כ


500


100.0%


252


100.0%


 


חברת אמישראגז נבחרה לחברת הגז הטובה והמשתלמת ביותר באופן מובהק הן בכלל המדגם והן בקרב בעלי דעה.