הדגים הקפואים של תנובה נבחרו ע"י האוכלוסייה הכללית, כחברה עם הדגים הקפואים הטובים ביותר, מבין החברות
שנבדקו, וזאת על ידי כ-%31 מכלל הציבור (וכ-%48 מאלה שידעו לענות).


במקום השני מדורגת
שופרסל בפער סטטיסטי ניכר.
להלן לוח המציג את התפלגות הממצאים:


 


למי מבין החברות הבאות, לדעתך, ישנם הדגים הקפואים הטובים ביותר?

 


% מכלל האוכלוסייה


% מקרב בעלי הדעה (*)


תנובה

30.7%

48.1%

שופרסל


14.4%


22.6%


דֶלִידג


10.9%


17.1%


רמי לוי שיווק השיקמה


7.4%


11.6%


נטו


0.5%


0.8%


לא יודע


36.2%


 


סה"כ


100.0%


100.0%


 


 (*) % מבעלי דעה מנטרל את שיעור ה-"לא יודעים / אינם בעלי דעה"


                                                                


אזהרה: סקר זה ותוצאותיו הינם רכושה הבלעדי של חברת "המבחן של המדינה".


 


אין לעשות כל שימוש בסקר זה או בתוצאותיו, מלא או חלקי, בפרסום כלשהו ללא אישור מפורש ובכתב מחברת "המבחן של המדינה", וללא האזכור "גיאוקרטוגרפיה עבור המבחן של המדינה".