כ-70% מהציבור (בעלי הדעה) בחרו בדלתות של חברת פנדור כדלתות הפנים הטובות והדקורטיביות ביותרץ


במקום השני מדורג מותג חמדיה, בפער סטטיסטי ניכר.


להלן לוח המציג את התפלגות הממצאים:


 


מי לדעתך מייצרת את דלתות הפנים הטובות והדקורטיביות ביותר?


 


% מכלל האוכלוסייה


% מקרב בעלי הדעה (*)


פנדור

26.0%

70.5%

חמדיה


3.3%


8.9%


פלדלת


1.2%


3.3%


רב בריח


1.2%


3.3%


אחר


5.2%


14.1%


לא יודע


63.1%


 


סה"כ


100.0%


100.0%


 


 (*) % מבעלי דעה מנטרל את שיעור ה-"לא יודעים / אינם בעלי דעה"