הדלתות של פנדור נבחרו ע"י האוכלוסייה הכללית, כדלתות הפנים הטובות והדקורטיביות ביותר, מבין דלתות הפנים שנבדקו, וזאת על ידי כ- 27% מכלל הציבור (וכ- 71% מאלה שידעו לענות).


במקום השני מדורגת חברת "חמדיה" בפער סטטיסטי ניכר.


להלן לוח המציג את התפלגות הממצאים:


 


מי לדעתך יצרנית דלתות הפנים הטובות והדקורטיביות ביותר?

 

% מכלל האוכלוסייה

% מקרב בעלי הדעה (*)

פנדור


27.4%


71.2%


חמדיה


5.2%


13.5%


פלדלת / רב בריח


1.8%


4.7%


שריונית חוסם


0.5%


1.3%


אחר


3.7%


9.6%


לא יודע/לא זוכר


61.5%


 


סה"כ


100.0%


100.0%


 


 (*) % מבעלי דעה מנטרל את שיעור ה-"לא יודעים / אינם בעלי דעה"


 


אזהרה: סקר זה ותוצאותיו הינם רכושה הבלעדי של חברת "המבחן של המדינה".


 


אין לעשות כל שימוש בסקר זה או בתוצאותיו, מלא או חלקי, בפרסום כלשהו ללא אישור מפורש ובכתב מחברת "המבחן של המדינה", וללא האזכור "גיאוקרטוגרפיה עבור המבחן של המדינה".