חברת פנדור נבחרה ע"י האוכלוסייה הכללית, בתור החברה לדלתות הפנים הטובות והדקורטיביות ביותר, וזאת על ידי כ-30% מכלל הציבור (וכ-70% מאלה שידעו לענות).


במקום השני מדורגןת דלתות חמדיה בפער סטטיסטי ניכר.


להלן לוח המציג את התפלגות הממצאים:


 


מי לדעתך מייצרת את דלתות הפנים הטובות והדקורטיביות ביותר?


 


% מכלל האוכלוסייה


% מקרב בעלי הדעה (*)


פנדור


29.8%


70.4%


חמדיה


3.8%


9.0%


רב בריח


3.3%


7.8%


פלדלת


1.5%


3.5%


אלון


0.9%


2.1%


אחר


3.0%


7.1%


לא יודע


57.7%


 


סה"כ


100.0%


100.0%


 


 (*) % מבעלי דעה מנטרל את שיעור ה-"לא יודעים / אינם בעלי דעה"


 


אזהרה: סקר זה ותוצאותיו הינם רכושה הבלעדי של חברת "המבחן של המדינה".