חברת פנדור נבחרה ע"י האוכלוסייה הכללית, בתור חברת דלתות הפנים הטובות והדקורטיביות ביותר, וזאת על ידי כ-36% מכלל הציבור (וכ-73% מאלה שידעו לענות).


במקום השני מדורגת רב בריח בפער סטטיסטי ניכר.


 


להלן לוח המציג את התפלגות הממצאים:


 


מי לדעתך מייצרת את דלתות הפנים הטובות והדקורטיביות ביותר?


 


% מכלל האוכלוסייה


% מקרב בעלי הדעה (*)


פנדור


35.6%


73.4%


רב בריח


3.7%


7.6%


חמדיה


1.8%


3.7%


פלדלת


1.4%


2.9%


נגר פרטי


0.4%


0.8%


אחר


5.6%


11.5%


לא יודע


52.2%


 


סה"כ


100.0%


100.0%


 


 (*) % מבעלי דעה מנטרל את שיעור ה-"לא יודעים / אינם בעלי דעה"