תכשיר הניקוי “סנו פוליויקס” של חברת סנו נבחר ע”י האוכלוסייה הכללית, כחומר לניקוי רצפות הטוב ביותר, מבין חומרי הניקוי שנבדקו, וזאת על ידי כ- 47% מכלל הציבור (וכ- 61% מאלה שידעו לענות).


במקום השני מדורג חומר הניקוי “סיף פנטסטיק” בפער סטטיסטי ניכר.


 


להלן לוח המציג את התפלגות הממצאים:


 


מבין חומרי הניקוי הבאים לניקוי הרצפה, מהו החומר הטוב ביותר?


 


% מכלל האוכלוסייה


% מקרב בעלי הדעה (*)


סנו פוליויקס


46.6%


60.5%


סיף פנטסטיק


19.7%


25.6%


הפי של יעקבי


9.6%


12.5%


טופ של הנקל סוד


1.1%


1.4%


לא יודע


23.0%


 

סה”כ


100.0%


100.0%


 


 (*) % מבעלי דעה מנטרל את שיעור ה-“לא יודעים / אינם בעלי דעה”