• במרץ 2016 נערך על ידי מכון פאנלס מחקר לבחינת רשתות להסרת משקפיים בלייזר.
  • המחקר נערך בקרב 469 משיבים בגילאי 18 ומעלה, המהווים מדגם מייצג של האוכלוסייה היהודית החילונית, מסורתית ודתית (לא כולל החרדית).
  • המחקר נערך באמצעות פאנל המשיבים האינטרנטי Panel4all.
  • טעות הדגימה המרבית: 4.6%±.

 


פירוט הממצאים


 


מבין הרשתות הבאות להסרת משקפיים בלייזר, מיהי הרשת המשתלמת ביותר?


 

סה"כ


בקרב בעלי דעה


שכיחות


אחוז


שכיחות


אחוז


אמריקן לייזר


61


13.0%


61


33.3%


 

אסותא


43


9.2%


43


23.5%


 

עיניים


36


7.7%


36


19.7%


 

קאר (care)


21


4.5%


21


11.5%


 

הדסה אופטימל


10


2.1%


10


5.5%


 

עין טל


8


1.7%


8


4.4%


 

רואים 6:6


4


0.9%


4


2.2%


 

לא יודע


286


61.0%
 

סה"כ


469


100.0%


183


100.0%


               

 


אמריקן לייזר היא הרשת המשתלמת ביותר להסרת משקפיים בלייזר באופן מובהק בקרב כלל המדגם ובקרב בעלי הדעה.