התכשיר "סנו די" של חברת סנו נבחר ע"י האוכלוסייה הכללית, כתכשיר לדחיית יתושים הטוב ביותר, מבין התכשירים שנבדקו, וזאת על ידי כ- 27% מכלל הציבור (וכ- 44% מאלה שידעו לענות).


במקום השני מדורג התכשיר "סנו מט" בפער סטטיסטי ניכר.


 


להלן לוח המציג את התפלגות הממצאים:


 


מבין התכשירים הבאים לדחיית יתושים הבאים, מהו לדעתך התכשיר הטוב ביותר?


 


% מכלל האוכלוסייה


% מקרב בעלי הדעה (*)


סנו די


26.7%


43.7%


סנו מט


13.5%


22.1%


אי תוש


6.0%


9.8%


רייד


6.0%


9.8%


אין תוש


3.9%


6.4%


ספירה


2.9%


4.7%


אוטן


1.3%


2.1%


מוסי גארד


0.6%


1.0%


ואפה רול און


0.2%


0.3%


לא יודע


39.0%


 

סה"כ


100.0%


100.0%


 


 (*) % מבעלי דעה מנטרל את שיעור ה-"לא יודעים / אינם בעלי דעה"