חברת דור אלון נבחרה ע"י האוכלוסייה הכללית, כחברת הדלק המשתלמת ביותר, וזאת על ידי


כ-31.9% מכלל הציבור (וכ-38.7% מאלה שידעו לענות).


במקום השני, חברת הדלק פז, בפער סטטיסטי ניכר.


 


להלן לוח המציג את התפלגות הממצאים:


 


מבין חברות הדלק הבאות, מהי החברה המשתלמת ביותר?


 


% מכלל האוכלוסייה


% מקרב בעלי הדעה 


דור אלון


31.9%


38.7%


פז


18.0%


21.8%


סונול


16.4%


19.9%


דלק


16.2%


19.6%


לא יודע


17.5%


 


סה"כ


100.0%


100.0%


 


 (*) % מבעלי דעה מנטרל את שיעור ה-"לא יודעים / אינם בעלי דעה"


 


אזהרה: סקר זה ותוצאותיו הינם רכושה הבלעדי של חברת "המבחן של המדינה".