• בתאריכים ה-20-21 לינואר 2021 נערך על ידי מכון פאנלס מחקר לבחינת חברת הגז הטובה והמשתלמת.
  • במחקר השתתפו 508 משיבים בגילאי 18 ומעלה המהווים מדגם מייצג של האוכלוסייה היהודית בישראל.
  • המחקר נערך באמצעות פאנל המשיבים האינטרנטי Panel4all.
  • טעות הדגימה המרבית: 4.5 %± ברמת מובהקות של 95%.
  •  
  • 47% מהציבור בחרו באמישראגז כחברת הגז הטובה והמשתלמת בישראל
  •  
  • לאתר החברה: https://www.amisragas.co.il/

 


 


פירוט הממצאים


 


מבין חברות הגז הבאות, מי לדעתך חברת הגז הטובה והמשתלמת ביותר?


 


סה"כ


בקרב בעלי דעה


שכיחות


אחוז


שכיחות


אחוז


אמישראגז

127

25.0%

127

47.0%

פז-גז


68


13.4%


68


25.2%


סופר-גז


38


7.5%


38


14.1%


דור-גז


37


7.3%


37


13.7%


לא יודע


238


46.9%
סה"כ


508


100.0%


270


100.0%