• בתאריכים ה-7-8 לספטמבר 2020 נערך על ידי מכון פאנלס מחקר לבחינת חברת הגז הטובה והמשתלמת. 
  • במחקר השתתפו 509 משיבים בגילאי 18 ומעלה המהווים מדגם מייצג של האוכלוסייה היהודית בישראל.
  • כ-50% מבעלי הדעה בחרו בחברת אמישראגז כחברת הגז הטובה ביותר.
  • המחקר נערך באמצעות פאנל המשיבים האינטרנטי Panel4all.
  • טעות הדגימה המרבית: 4.5 %±.

 


פירוט הממצאים


 


מבין חברות הגז הבאות, מי לדעתך חברת הגז הטובה והמשתלמת ביותר?


 


סה"כ


בקרב בעלי דעה


שכיחות


אחוז


שכיחות


אחוז


אמישראגז

126

24.8%

126

48.1%

פז-גז


74


14.5%


74


28.2%


סופר-גז


34


6.7%


34


13.0%


דור-גז


28


5.5%


28


10.7%


לא יודע


247


48.5%
סה"כ


509


100.0%


262


100.0%


 


 


חברת אמישראגז נבחרה לחברת הגז הטובה והמשתלמת ביותר באופן מובהק הן בכלל המדגם והן בקרב בעלי דעה.