•  
  • בתאריך ה- 05 באוגוסט 2021 נערך על ידי מכון פאנלס מחקר לבחינת חברת הגז הטובה והמשתלמת ביותר.
  •  
  • טעות הדגימה המרבית: 4.5%+ ברמת מובהקות של 95%.
  •  
  • אזהרה– סקר זה ותוצאותיו הינו רכושה הבלעדי של חברת המבחן של המדינה.

פירוט הממצאים


מבין חברות הגז הבאות, מי לדעתך חברת הגז הטובה והמשתלמת ביותר?

 


סה"כ


בקרב בעלי דעה


שכיחות


אחוז


שכיחות


אחוז


אמישראגז

130

25.3%

130

47.0%

פז-גז


69


13.5%


69


25.1%


סופר-גז


24


4.7%


24


8.7%


דור-גז


53


10.3%


53


19.1%


לא יודע


237


46.2%
סה"כ


513


100.0%


 


100.0%