• בתאריכים ה- 28 לפברואר עד ה-1 למרץ 2017 נערך על ידי מכון פאנלס מחקר לבחינת חברת הגז הטובה והמשתלמת ביותר.
  • במחקר השתתפו 502 משיבים בגילאי 18 ומעלה המהווים מדגם מייצג של האוכלוסייה היהודית בישראל.
  • המחקר נערך באמצעות פאנל המשיבים האינטרנטי Panel4all.
  • טעות הדגימה המרבית: 4.5%±.

 


פירוט הממצאים


 


מבין חברות הגז הבאות, מי לדעתך חברת הגז הטובה והמשתלמת ביותר?


 


 

סה"כ


בקרב בעלי דעה


שכיחות


אחוז


שכיחות


אחוז


אמישראגז


104


20.7%


104


45.0%


פז-גז


64


12.7%


64


27.7%


סופר-גז


36


7.2%


36


15.6%


דור-גז


27


5.4%


27


11.7%


לא יודע


271


54.0%
סה"כ


502


100.0%


231


100.0%


 


אמישראגז הנה חברת הגז המובילה באופן מובהק הן בקרב כלל המדגם והן בקרב בעלי דעה.