• בתאריכים ה-2-4 ליולי 2018 נערך על ידי מכון פאנלס מחקר לבחינת חברת הגז הטובה והמשתלמת.
  • במחקר השתתפו 502 משיבים בגילאי 18 ומעלה המהווים מדגם מייצג של האוכלוסייה היהודית בישראל.
  • המחקר נערך באמצעות פאנל המשיבים האינטרנטי Panel4all.
  • טעות הדגימה המרבית: 4.5 %±.

 


פירוט הממצאים


 


מבין חברות הגז הבאות, מי לדעתך חברת הגז הטובה והמשתלמת ביותר?


 

סה"כ


בקרב בעלי דעה


שכיחות


אחוז


שכיחות


אחוז


אמישראגז


92


18.3%


92


42.0%


פז-גז


66


13.1%


66


30.1%


סופר-גז


34


6.8%


34


15.5%


דור-גז


27


5.4%


27


12.3%


לא יודע


283


56.4%
סה"כ


502


100.0%


219


100.00%