•  
  • במחקר שנערך ע"י מכון פאנלס נבדק איזה חברת הגז הטובה והמשתלמת ביותר, השתתפו 501 משיבים המהווים מדגם מייצג של האוכלוסייה היהודית בישראל.
  • המחקר נערך באמצעות פאנל המשיבים האינטרנטי Panel4all.
  • טעות הדגימה המרבית: 4.5 %±.

 


פירוט הממצאים


 


מבין חברות הגז הבאות, מי לדעתך חברת הגז הטובה והמשתלמת ביותר?

 


בקרב לכלל המדגם


בקרב בעלי דעה


שכיחות


אחוז


שכיחות


אחוז


אמישראגז

113


22.6%

113


46.7%

פז-גז


67


13.4%


67


27.7%


סופר-גז


35


7.0%


35


14.5%


דור-גז


27


5.4%


27


11.2%


לא יודע


259


51.7%
סה"כ


501


100.0%


242


100.0%


 


 


חברת אמישראגז הינה חברת הגז הטובה והמשתלמת ביותר באופן מובהק בקרב בעלי הדעה.