חברת אמישראגז היא חברת הגז הטובה והמשתלמת ביותר בישראל . במחקר שנערך על ידי מכון פאנלס השתתפו 502 משיבים בגילאי 18 ומעלה המהווים מדגם מייצג של האוכלוסייה היהודית בישראל.


  • המחקר נערך באמצעות פאנל המשיבים האינטרנטי Panel4all.
  • טעות הדגימה המרבית: 4.4%±.

 


פירוט הממצאים


 


מבין חברות הגז הבאות, מי לדעתך חברת הגז הטובה והמשתלמת ביותר?


 


 

כלל המדגם


שכיחות


אחוז


אמישראגז


160


31.9%


פז-גז


76


15.1%


סופר-גז


38


7.6%


דור-גז


33


6.6%


לא יודע


195


38.8%


סה”כ


502


100.0%


 


אמישראגז הנה חברת הגז המובילה באופן מובהק בקרב כלל המדגם.