חברת דור אלון היא חברת הדלק המשתלמת ביותר בישראל.


32.4% מבעלי הדעה בחרו בדור אלון כחברת הדלק המשתלמת ביותר.


להלן לוח המציג את התפלגות הממצאים:


מבין חברות הדלק הבאות, מהי החברה המשתלמת ביותר?


 


% מכלל האוכלוסייה


% מקרב בעלי הדעה (*)


דור אלון


24.3%


32.4%


פז


22.3%


29.7%


סונול


14.4%


19.2%


דלק


14.1%


18.8%


לא יודע


25.0%


 


סה"כ


100.0%


100.0%