בסקר שערך מכון גיאוקרטוגרפיה עבור "המבחן של המדינה" נבחרה מטבחי "סמל" כחברת המטבחים הטובה בישראל ע"י 24% מהנשאלים שידעו להשיב.

 


להלן לוח המציג את התפלגות הממצאים:


 


מהי לדעתך, חברת המטבחים הטובה ביותר?

 


 


% מכלל האוכלוסייה


% מקרב בעלי הדעה 


סמל

10.6%


23.5%

מטבחי רגבה


8.5%


18.8%


נגר פרטי


5.0%


11.1%


זיו


4.6%


10.2%


אביבי


2.6%


5.8%


סגל


1.4%


3.1%


טופז


1.3%


2.9%


בולטאפ


1.1%


2.4%


סמגל


1.0%


2.2%


איקאה


0.6%


1.3%


דקל


0.3%


0.7%


אחר


8.2%


18.2%


לא יודע


54.9%


 


סה"כ


100.0%


100.0%


 


 (*) % מבעלי דעה מנטרל את שיעור ה-"לא יודעים / אינם בעלי דעה"