חברת אופיר טורס נבחרה ע"י האוכלוסייה הכללית, כחברת הטיולים המאורגנים לחו"ל המארגנת את הטיולים הטובים והאיכותיים ביותר, מבין חברות הטיולים המאורגנים לחו"ל שנבדקו, וזאת על ידי כ- 18% מכלל הציבור (וכ- 44% מאלה שידעו לענות).


במקום השני מדורגת חברת הטיולים המאורגנים לחו"ל דיזנהאוז בפער סטטיסטי ניכר.


 


להלן לוח המציג את התפלגות הממצאים:


 


מבין החברות הבאות לטיולים מאורגנים בחו"ל, מהי החברה המארגנת את הטיולים הטובים והאיכותיים ביותר?


 


% מכלל האוכלוסייה


% מקרב בעלי הדעה (*)


אופיר טורס


18.4%


44.0%


דיזנהאוז


9.7%


23.2%


רימון טיולים


5.7%


13.6%


נתור


4.4%


10.5%


אופקים


3.7%


8.9%


לא יודע


58.2%


***


סה"כ


100.0%


100.0%


 


 (*) % מבעלי דעה מנטרל את שיעור ה-"לא יודעים / אינם בעלי דעה"


 


אזהרה: סקר זה ותוצאותיו הינם רכושה הבלעדי של חברת "המבחן של המדינה".


 


אין לעשות כל שימוש בסקר זה או בתוצאותיו, מלא או חלקי, בפרסום כלשהו ללא אישור מפורש ובכתב מחברת "המבחן של המדינה", וללא האזכור "גיאוקרטוגרפיה עבור המבחן של המדינה".