סנו פוליויקס נבחר ע"י האוכלוסייה הכללית, כחומר הניקוי לרצפה הטוב ביותר, מבין חומרי הניקוי לרצפה שנבדקו, וזאת על ידי כ-49% מכלל הציבור (וכ-60% מאלה שידעו לענות).


במקום השני מדורג סיף פנטסטיק בפער סטטיסטי ניכר.


 


להלן לוח המציג את התפלגות הממצאים:


 


מבין חומרי הניקוי הבאים לניקוי הרצפה, מהו החומר הטוב ביותר?


 


% מכלל האוכלוסייה


% מקרב בעלי הדעה (*)


סנו פוליויקס


48.9%


60.2%


סיף – פנטסטיק


20.1%


24.8%


הפי של יעקבי


10.4%


12.8%


טופ של הנקל סוד


1.7%


2.1%


לא יודע


18.8%


 


סה"כ


100.0%


100.0%


 


 (*) % מבעלי דעה מנטרל את שיעור ה-"לא יודעים / אינם בעלי דעה"