טבליות למדיח של חברת "פיניש" נבחרו כטבליות למדיח הטובות ביותר, מבין הטבליות שנבדקו, וזאת על ידי כ-46% מכלל הציבור (וכ-66% מאלה שידעו לענות). 


במקום השני מדורגת פיירי בפער סטטיסטי ניכר.

 


להלן לוח המציג את התפלגות הממצאים:

 


מבין הטבליות הבאות, מהי הטבלית למדיח הטובה ביותר?


 


% מכלל האוכלוסייה


% מקרב בעלי הדעה (*)


פיניש

46.2%


66.3%

פיירי


17.1%


24.5%


ספארק


4.8%


6.9%


קלארו


1.6%


2.3%


לא יודע


30.3%


 


סה"כ


100.0%


100.0%


 


 (*) % מבעלי דעה מנטרל את שיעור ה-"לא יודעים / אינם בעלי דעה"


 


אזהרה: סקר זה ותוצאותיו הינם רכושה הבלעדי של חברת "המבחן של המדינה".