• בתאריכים ה-1-2 לאוגוסט 2018 נערך על ידי מכון פאנלס מחקר לבחינת מוסד הציבור שמעניק שירות טוב ביותר.
  • במחקר השתתפו 509 משיבים בגילאי 18 ומעלה המהווים מדגם מייצג של האוכלוסייה היהודית בישראל.
  • המחקר נערך באמצעות פאנל המשיבים האינטרנטי Panel4all.
  • ע"פ הציבור בישראל –  חברת החשמל מעניקה את השירות הטוב ביותר מבין מוסדות הציבור.

     


 


פירוט הממצאים


 


מי מבין מוסדות הציבור הבאים מעניק את השירות הטוב ביותר?


 

סה"כ


בקרב בעלי דעה


שכיחות


אחוזים


שכיחות


אחוז


חברת החשמל


104


20.4%


104


38.0%


משרד הפנים


45


8.8%


45


16.4%


המוסד לביטוח לאומי


38


7.5%


38


13.9%


משרד הרישוי


30


5.9%


30


10.9%


מס הכנסה


24


4.7%


24


8.8%


לשכת התעסוקה


23


4.5%


23


8.4%


מעמ


10


2.0%


10


3.6%


לא יודע


235


46.2%
סה"כ


509


100.0%


274


100.0%