בסקר שערך מכון "גיאוקרטוגרפיה" עבור "המבחן של המדינה", נבחרה חברת החשמל כמוסד הציבורי בעל השירות הטוב ביותר, מבין המוסדות הציבוריים שנבדקו, וזאת על ידי כ-19.1% מכלל הציבור (וכ-24.9% מאלה שידעו לענות).


 


להלן לוח המציג את התפלגות הממצאים:


 


מבין המוסדות הציבוריים הבאים, איזה מוסד נותן את השירות הטוב ביותר?


 


% מכלל האוכלוסייה


% מקרב בעלי הדעה


חברת החשמל


19.1%


24.9%


משטרת ישראל


13.9%


18.1%


המוסד לביטוח לאומי


11.3%


14.7%


משרד הפנים


11.0%


14.3%


מס הכנסה


8.1%


10.6%


משרד הרישוי


6.8%


8.9%


לשכת התעסוקה


3.8%


5.0%


מע"מ


2.7%


3.5%


לא יודע


23.3%


 


סה"כ


100.0%


100.0%


 


 (*) % מבעלי דעה מנטרל את שיעור ה-"לא יודעים / אינם בעלי דעה"


 


אזהרה: סקר זה ותוצאותיו הינם רכושה הבלעדי של חברת "המבחן של המדינה".


 


אין לעשות כל שימוש בסקר זה או בתוצאותיו, מלא או חלקי, בפרסום כלשהו ללא אישור מפורש ובכתב מחברת "המבחן של המדינה", וללא האזכור "גיאוקרטוגרפיה עבור המבחן של המדינה".