• במהלך ינואר 2022 נערך על ידי מכון פאנלס מחקר לבחינת מחמם המים בגז הטוב ביותר בישראל.
  • חברת אמישראגז זכתה במקום הראשון עם כ-50% מהציבור בעלי הדיעה. במקום השני, ובפער ניכר מאד, מדורג מחמם המים של חברת פזגז עם 26.7% מהציבור.

פירוט הממצאים


מבין החברות הבאות, לאיזו חברה יש את מחמם המים בגז הטוב ביותר?

 


 


סה"כ


בקרב בעלי דעה


שכיחות


אחוז


שכיחות


אחוז


אמישראגז

112

22.4%

112

48.3%

פז-גז


62


12.4%


62


26.7%


סופר-גז


43


8.6%


43


18.5%


כרומגן


14


2.8%


14


6.0%


סונול גז


1


0.2%


1


0.4%


לא יודע


269


53.7%
סה"כ


501


100.0%


232


100.0%


 


 


מבין חברות הגז שנבדקו, אמישראגז נמצאה כחברה בעלת מחמם המים בגז הטוב ביותר.