אמריקן לייזר נבחר ע"י האוכלוסייה הכללית, כמרכז להסרת שיער בלייזר המקצועי והמשתלם ביותר, מבין המרכזים שנבדקו, וזאת על ידי כ- 18% מכלל הציבור (וכ- 52% מאלה שידעו לענות).


במקום השני מדורג מרכז "רונית רפאל" בפער סטטיסטי ניכר.


 


להלן לוח המציג את התפלגות הממצאים:


 


מבין המרכזים הבאים להסרת שיער בלייזר, מהו לדעתך המרכז המקצועי והמשתלם ביותר?


 


% מכלל האוכלוסייה


% מקרב בעלי הדעה (*)


אמריקן לייזר


17.7%


51.5%


רונית רפאל


5.2%


15.1%


פרופורציה


4.9%


14.2%


Care (קר)


3.9%


11.3%


נטוראפיל


2.7%


7.8%


לא יודע


65.5%


 

סה"כ


100.0%


100.0%


 


 (*) % מבעלי דעה מנטרל את שיעור ה-"לא יודעים / אינם בעלי דעה"