הטרקטורון של חברת פולאריס נבחר ע"י 53% מבעלי הדעה באוכלוסייה הכללית, כטרקטורון הטוב והבטיחותי ביותר.


במקום השני בקרב בעלי הדעה מדורג קוואסאקי.


הטרקטורונים של חברת "פולאריס" מיובאים לישראל על-ידי מוטו-ספורט השייכת לקבוצת דוד לובינסקי. לאתר החברה: https://www.motosport.co.il


 


להלן לוח המציג את התפלגות הממצאים:


 


מבין הבאים, איזה טרקטורון הוא הטוב והבטיחותי ביותר?

 


% מכלל האוכלוסייה


% מקרב בעלי הדעה (*)


פולאריס – של קבוצת דויד לובינסקי

4.9%

52.7%

קוואסאקי של מטרו מוטור


4.4%


47.3%


לא יודע


90.7%


 


סה"כ


100.0%


100.0%


 


 (*) % מבעלי דעה מנטרל את שיעור ה-"לא יודעים / אינם בעלי דעה"


 


אזהרה: סקר זה ותוצאותיו הינם רכושה הבלעדי של חברת "המבחן של המדינה".


 


אין לעשות כל שימוש בסקר זה או בתוצאותיו, מלא או חלקי, בפרסום כלשהו ללא אישור מפורש ובכתב מחברת "המבחן של המדינה", וללא האזכור "גיאוקרטוגרפיה עבור המבחן של המדינה".