סנו K-300 נבחר ע"י האוכלוסייה הכללית, כקוטל החרקים הטוב והיעיל ביותר, מבין קוטלי החרקים שנבדקו, וזאת על ידי כ-73% מכלל הציבור (וכ-90% מאלה שידעו לענות).


במקום השני מדורג רייד מקס בפער סטטיסטי ניכר.


 


להלן לוח המציג את התפלגות הממצאים:


 


מבין קוטלי החרקים הבאים, מהו קוטל החרקים הטוב והיעיל ביותר?


 


% מכלל האוכלוסייה


% מקרב בעלי הדעה (*)


סנו K-300


73.4%


90.0%


רייד מקס


6.4%


7.8%


אן-תיקן


1.9%


2.3%


לא יודע


18.4%


 


סה"כ


100.0%


100.0%


 


 (*) % מבעלי דעה מנטרל את שיעור ה-"לא יודעים / אינם בעלי דעה"