תכשיר הסנו K-300 נבחר ע"י האוכלוסייה הכללית, כקוטל החרקים הטוב והיעיל ביותר, וזאת על ידי כ-81.1% מכלל הציבור (וכ-89.5% מאלה שידעו לענות).


במקום השני, קוטל החרקים רייד מקס, בפער סטטיסטי ניכר.


 


להלן לוח המציג את התפלגות הממצאים:


 


מבין קוטלי החרקים הבאים, מהו קוטל החרקים הטוב והיעיל ביותר?


 


% מכלל האוכלוסייה


% מקרב בעלי הדעה (*)


סנו K-300


81.1%


89.5%


רייד מקס


6.9%


7.6%


אן-תיקן


2.6%


2.9%


לא יודע


9.4%


 


סה"כ


100.0%


100.0%


 


 (*) % מבעלי דעה מנטרל את שיעור ה-"לא יודעים / אינם בעלי דעה"


 


אזהרה: סקר זה ותוצאותיו הינם רכושה הבלעדי של חברת "המבחן של המדינה".


 


אין לעשות כל שימוש בסקר זה או בתוצאותיו, מלא או חלקי, בפרסום כלשהו ללא אישור מפורש ובכתב מחברת "המבחן של המדינה", וללא האזכור "גיאוקרטוגרפיה עבור המבחן של המדינה".