התכשיר “סנו K-300″ של חברת סנו נבחר ע”י האוכלוסייה הכללית, כקוטל החרקים הטוב והיעיל ביותר, מבין קוטלי החרקים שנבדקו, וזאת על ידי כ- 74% מכלל הציבור (וכ- 88% מאלה שידעו לענות).


במקום השני מדורג קוטל החרקים “רייד מקס” בפער סטטיסטי ניכר.


 


להלן לוח המציג את התפלגות הממצאים:


 


מבין קוטלי החרקים הבאים, מהו קוטל החרקים הטוב והיעיל ביותר?


 


% מכלל האוכלוסייה


% מקרב בעלי הדעה (*)


סנו 300-K


73.7%


88.1%


רייד מקס


7.0%


8.4%


אן-תיקן


3.0%


3.6%


לא יודע


16.2%


 

סה”כ


100.0%


100.0%


 


 (*) % מבעלי דעה מנטרל את שיעור ה-“לא יודעים / אינם בעלי דעה”