רשת מחסני חשמל נבחרה ע"י האוכלוסייה הכללית, בתור הרשת הזולה והמשתלמת ביותר, מבין הרשתות למכירת מוצרי חשמל שנבדקו, וזאת על ידי כ-33% מכלל הציבור (וכ-48% מאלה שידעו לענות). במקום השני מדורגת רשת א.ל.מ בפער סטטיסטי ניכר.


 


להלן לוח המציג את התפלגות הממצאים:


 


מבין הרשתות הבאות למכירת מוצרי חשמל, מהי הרשת הזולה והמשתלמת ביותר?

 


% מכלל האוכלוסייה


% מקרב בעלי הדעה (*)


מחסני חשמל

32.5%

47.9%

אלמ


11.2%


16.5%


אבי סופר


7.8%


11.5%


שקם אלקטריק


6.0%


8.8%


טרקלין חשמל


5.2%


7.7%


המשביר לצרכן


3.2%


4.7%


רשת החשמל הסיטונאי


1.2%


1.8%


ביג בוקס


0.6%


0.9%


סקאל


0.2%


0.3%


לא יודע


32.1%


 


סה"כ


100.0%


100.0%


 


 (*) % מבעלי דעה מנטרל את שיעור ה-"לא יודעים / אינם בעלי דעה"