מחסני חשמל נבחרה ע"י האוכלוסייה הכללית, בתור הרשת הזולה והמשתלמת ביותר, מבין הרשתות למכירת מוצרי חשמל שנבדקו, וזאת על ידי כ-43% מכלל הציבור (וכ-57% מאלה שידעו לענות). במקום השני מדורגת רשת אבי סופר בפער סטטיסטי ניכר.


להלן לוח המציג את התפלגות הממצאים:


 


מבין הרשתות הבאות למכירת מוצרי חשמל, מהי הרשת הזולה והמשתלמת ביותר?


 


% מכלל האוכלוסייה


% מקרב בעלי הדעה (*)


מחסני חשמל


42.5%


56.5%


אבי סופר


9.4%


12.5%


אלמ


9.0%


12.0%


טרקלין חשמל


6.2%


8.2%


שקם אלקטריק


5.5%


7.3%


המשביר לצרכן


1.0%


1.3%


ביג בוקס


0.7%


0.9%


בסט ביי


0.5%


0.7%


סקאל


0.4%


0.5%


לא יודע


24.8%


 


סה"כ


100.0%


100.0%


 


 (*) % מבעלי דעה מנטרל את שיעור ה-"לא יודעים / אינם בעלי דעה"