רשת מחסני חשמל נבחרה כרשת למכירת מוצרי חשמל הזולה והמשתלמת ביותר, מבין החברות שנבדקו, וזאת על ידי כ-47% מכלל הציבור (וכ-61% מאלה שידעו לענות). במקום השני דורגה רשת אבי סופר בפער סטטיסטי ניכר.


 


להלן לוח המציג את התפלגות הממצאים:


מבין הרשתות הבאות למכירת מוצרי חשמל, מהי הרשת הזולה והמשתלמת ביותר?

 


% מכלל האוכלוסייה


% מקרב בעלי הדעה (*)


מחסני חשמל

47.1%

60.9%

אבי סופר


11.3%


14.6%


אלמ


9.0%


11.6%


שקם אלקטריק


4.0%


5.2%


המשביר לצרכן


3.8%


4.9%


רשת החשמל הסיטונאי


1.2%


1.6%


ביג בוקס


0.6%


0.8%


בסט ביי


0.4%


0.5%


לא יודע


22.6%


 


סה"כ


100.0%


100.0%


 


 


(*) % מבעלי דעה מנטרל את שיעור ה-"לא יודעים / אינם בעלי דעה"


                                                                


אזהרה: סקר זה ותוצאותיו הינם רכושה הבלעדי של חברת "המבחן של המדינה".


 


אין לעשות כל שימוש בסקר זה או בתוצאותיו, מלא או חלקי, בפרסום כלשהו ללא אישור מפורש ובכתב מחברת "המבחן של המדינה", וללא האזכור "גיאוקרטוגרפיה עבור המבחן של המדינה".