רשת מחסני חשמל נבחרה  ע"י האוכלוסייה הכללית, כרשת למכירת מוצרי חשמל הזולה והמשתלמת ביותר, מבין הרשתות שנבדקו, וזאת על ידי כ-40% מכלל הציבור (וכ-63% מאלה שידעו לענות).
במקום השני מדורגת רשת אלמ בפער סטטיסטי ניכר..


 


להלן לוח המציג את התפלגות הממצאים:


מבין הרשתות הבאות למכירת מוצרי חשמל, מהי הרשת הזולה והמשתלמת ביותר?

 


% מכלל האוכלוסייה


% מקרב בעלי הדעה (*)


מחסני חשמל

39.8%

63.3%

א.ל.מ


7.6%


12.1%


אבי סופר


6.3%


10.0%


שקם אלקטריק


3.7%


5.9%


בסט ביי


2.0%


3.2%


המשביר לצרכן


1.6%


2.5%


רשת החשמל הסיטונאי


1.6%


2.5%


ביג בוקס


0.4%


0.6%


לא יודע


37.1%


 


סה"כ


100.0%


100.0%


 


 


(*) % מבעלי דעה מנטרל את שיעור ה-"לא יודעים / אינם בעלי דעה"