רשת מחסני חשמל נבחרה ע”י האוכלוסייה הכללית, כרשת למכירת מוצרי חשמל הזולה והמשתלמת ביותר, מבין רשתות למכירת מוצרי חשמל שנבדקו, וזאת על ידי כ- 40% מכלל הציבור (וכ- 52% מאלה שידעו לענות).


במקום השני מדורגת רשת “אבי סופר” בפער סטטיסטי ניכר.


 


להלן לוח המציג את התפלגות הממצאים:


 


מבין הרשתות הבאות למכירת מוצרי חשמל, מהי הרשת הזולה והמשתלמת ביותר?


 


% מכלל האוכלוסייה


% מקרב בעלי הדעה (*)


מחסני חשמל


40.0%


52.0%


אבי סופר


10.4%


13.5%


טרקלין חשמל


8.5%


11.1%


אלמ


7.8%


10.1%


שקם אלקטריק


6.6%


8.6%


המשביר לצרכן


2.4%


3.1%


ביג בוקס


0.6%


0.8%


בסט ביי


0.4%


0.5%


סקאל


0.1%


0.1%


רשת החשמל הסיטונאי


0.1%


0.1%


לא יודע


23.2%


 

סה”כ


100.0%


100.0%


 


 (*) % מבעלי דעה מנטרל את שיעור ה-“לא יודעים / אינם בעלי דעה”